Consiliul Municipal al Elevilor

Politica de confidențialitate

Dispoziții generale

Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:

 • Site – portalul care aparține și este administrat de Consiliului Municipal al Elevilor București, din cadrul următoarelor domenii: cme-bucuresti.ro, inclusiv subsiteurile și subdomeniile acestora;
 • Conținutul site-ului – orice material și informație publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
 • Utilizator – persoană care accesează site-ul și care a acceptat politica de confidențialitate;
 • Organizația – Consiliul Municipal al Elevilor București;
 • Utilizare abuzivă – utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor şi legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii organizației.

Intimitatea dumneavoastră este una din obligațiile fundamentale ale organizației. Ca urmare, suntem deosebit de atenți în procesarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestora, care abrogă Directiva 95/46/EC („GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană ce poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referirea la un număr de identificare sau unul ori mai mulți factori specifici identității sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Politica de confidențialitate privește datele personale ale membrilor noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane ce contactează sau vizitează site-ul organizației, ale potențialilor candidați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului, precum și tuturor celorlalte date personale pe care organizația le colectează prin intermediul e-mailului sau al altor contacte offline. Politica de confidențialitate descrie: scopurile pentru care organizația colectează și utilizează datele dumneavoastră personale, motivul procesării pentru asemenea scopuri, categoriile de date personale pe care organizația le colectează de la dumneavoastră și le procesează, durata procesării unor asemenea date, drepturile dumneavoastră în calitate de subiecți purtători de date și modul în care vi le puteți exercita, dar și cui poate organizația să dezvălue datele dumneavoastră personale.

Pentru voluntari

Furnizarea de informații asupra activității organizației

Organizația vă utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații privind activitățile cu voluntarii, informări referitoare la proiecte, rapoarte de activitate și orice alte informații specifice.

Comunicarea cu dumneavoastră

Organizația folosește datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră privitor la evenimentele organizației și activitățile în care vă puteți implica. Organizația se bazează de asemenea în acest caz pe interesul legitim al voluntarului.

Trimiterea de buletine informative privind activitatea organizației

Organizația va putea de asemenea folosi datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza informări în format electronic referitoare la activitatea organizației, stadiul proiectelor, comunicate de presă ale structurii, documente de poziție, evenimente, invitații și orice alte informații relevante pentru activitatea întreprinsă de organizație, însă doar dacă v-ați înscris sau dacă v-ați dat consimțământul în mod expres pentru acest tip de procesare. Vă puteți retrage consimțământul oricând, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi informări pe viitor printr-un clic pe butonul „Unsubscribe” atunci când primiți respectivul e-mail.

Pentru parteneri

Menținerea relațiilor contractuale cu dumneavoastră

Organizația va utiliza datele personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu dumneavoastră. Organizația se sprijină în acest caz pe punerea în aplicare a acordului contractual ca bază a procesării datelor.

Comunicarea cu dumneavoastră

Organizația folosește datele dumneavoastră de contact pentru comunicarea cu dumneavoastră privitor la orice aspecte relevante conexe contractului. Organizația se sprijină în acest caz pe punerea în aplicare a acordului ca bază a procesării datelor.

Pentru colaboratori

Menținerea relației noastre contractuale

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a ne menține relația contractuală. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim, asigurând gestionarea adecvată a relației contractuale.

Comunicarea cu dumneavoastră

Organizația folosește datele dumneavoastră de contact pentru comunicarea cu dumneavoastră privitor la orice aspecte relevante conexe contractului. Ne bazăm, de asemenea, în acest caz, pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este pusă în aplicare în mod adecvat.

Pentru utilizatorii site-ului

Folosim datele personale pe care le preluăm de la dumneavoastră când vizitați site-urile noastre pentru a monitoriza traficul, a îmbunătăți conținutul site-ului și a vă informa despre stadiul proiectelor noastre. Ne bazăm această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea adecvată a site-ului, îmbunătățirea lui, precum și o bună informare a dumneavoastră cu privire la stadiul proiectelor în care ați ales să vă implicați.

Pentru toate categoriile de date de mai sus, organizația poate, de asemenea, să proceseze datele dumneavoastră în contextul schimbărilor de structură sau al altor tranzacții similare ce implică organizația. În acest caz, baza procesării poate fi reprezentată de obligațiile legale, iar organizația este obligată legal să dezvăluie anumite date personale autorităților publice.

Furnizarea de date personale

Atunci când vi se cer date în mod direct, organizația va solicita să îi dați toate categoriile de date personale în scopurile menționate mai sus, pentru că în caz contrar nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (ce include, printre altele, furnizarea către dumneavoastră a informațiilor privind activitatea organizației).

Dacă furnizați organizației datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să luați legătura cu ele înaintea dezvăluirii unor date, pentru a le comunica modul în care organizația intenționează să le proceseze datele personale, așa cum a fost descris în Politica de confidențialitate.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale

Deși de regulă nu dezvăluim datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, este posibil ca, în interesul dumneavoastră și dacă este necesar, să facem dezvăluiri de date personale instanțelor de judecată și autorităților relevante în contextul activităților organizației.

Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale ce ne revin. În caz că datele nu sunt colectate în contextul calității de donator/voluntar ori al unui acord de asistență, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului în care au fost colectate.

Drepturile dumneavoastră

În calitatea dumneavoastră de subiecți, GDPR vă oferă o serie de drepturi ce includ:

 • dreptul la acces – vă permite să obtineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt procesate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale unor asemenea activități de procesare;
 • dreptul la rectificări – vă permite corectarea datelor dacă sunt inexacte;
 • dreptul la radiere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (e.g. dacă datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricție – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (e.g. atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, oferindu-ne astfel posibilitatea de a le verifica exactitatea într-un anumit interval de timp);
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați împotriva procesării ulterioare a datelor dumneavoastră personale, în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portarea datelor – vă permite să primiți datele personale ce vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat ce se folosește în mod obișnuit și poate fi citit de echipamente, sau ca aceste date să fie transmise unui alt controlor de date.

Vă puteți exercita drepturile mai sus menționate și puteți afla mai multe despre astfel de drepturi prin completarea împreună cu noi, în calitate de controlori de date, a unei solicitări scrise către Consiliul Municipal al Elevilor București prin trimiterea unui e-mail la adresa contactcmebucuresti@gmail.com. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Suntem hotărâți să vă tratăm întotdeauna cererile cu cea mai mare atenție și să ne ocupăm de orice solicitări ați putea avea în cel mai scurt timp posibil.

Litigii

Legile române vor guverna politica de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și organizație. În cazul unor eventuale conflicte între organizație și donatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Dispoziții finale

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul document, fără o notificare prealabilă. Organizația își rezerva dreptul să schimbe termenii fără îndeplinirea unor alte formalități.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea donației, utilizatorul va accepta fără obiecțiuni prezenta politică, valoarea acesteia fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Prezenta politică se aplică la toate domeniile organizației menționate anterior, cu excepția cazurilor acolo unde se prevede altă politică.

Acest document a fost actualizat ultima dată la 15.03.2023