Implică-te! Candidează! Alegeri în Consiliul Municipal al Elevilor București!

CMEB

Implică-te! Candidează! Alegeri în Consiliul Municipal al Elevilor București!

Consiliul Municipal al Elevilor București, structura de reprezentare a celor aproape 300.000 de elevi din Capitală, militează pentru un sistem educațional centrat pe elevi, nevoile și dorințele acestora, un sistem educațional inclusiv și obiectiv.

Pornind de la premisa: ”Unde-s mulți, puterea crește”, Biroul Executiv al CMEB anunță că își mărește echipa! Dacă și tu îți dorești să te implici în mișcarea de reprezentare, să iei atitudine în fața problemelor școlare întâmpinate frecvent sau, pur și simplu, ”să fii vocea colegilor tăi”, însă nu ai nicio idee despre cum ai putea face asta, noi îți venim în ajutor.

În rândurile ce urmează, vom încerca să-ți acoperim răspunsurile la toate întrebările și curiozitățile pe care le-ai putea avea legat de acest subiect.

Câte și ce posturi sunt vacante?

Biroul Executiv este format din președinte, secretar și vicepreședinti, însă, de această dată, sunt disponibile:

 • 5 posturi de vicepreședinte;
 • Secretar.

Totuși, dacă încă nu te simți pregătit pentru a-ți asuma această responsabilitate, te anunțăm cu bucurie că cele 5 departamente au nevoie de câte un director, după cum urmează:

 • Departamentul PR și comunicare;
 • Departamentul Avocatul Elevului;
 • Departamentul cultură, educație și programe școlare;
 • Departamentul pentru invăţămant profesional, tehnic, vocațional;
 • Departamentul pentru învăţămant gimnazial și teoretic;

Care este rolul fiecărei funcții?

Vicepreședinții Consiliului Municipal al Elevilor București sunt membri ai Biroului executiv ai CMEB și sunt aleși pe o perioadă de 2 ani de către Adunarea generală a CMEB.

Vicepreședinții Consiliului Municipal al Elevilor București au următoarele atribuții:

 • Se asigură de aplicarea corectă a hotărârilor Adunării generale a CMEB;
 • Oferă consiliere și suport consiliilor şcolare ale elevilor, la solicitarea acestora;
 • Moderează divergenţele dintre consiliile şcolare ale elevilor, la solicitarea acestora;
 • Moderează şi facilitează întâlnirile pe probleme specifice elevilor;
 • Reprezintă CMEB la diverse activități, ceremonii, proiecte și acțiuni la care CMEB este invitat;
 • Îndeplinesc atribuțiile președintelui în lipsa acestuia.

Secretarul Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti este ales pe perioada de 2 ani prin majoritatea simplă a voturilor obținute în urma susținerii candidaturii în fața membrilor Adunării generale a Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti.

Secretarul Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti are următoarele atribuţii:

 • Asigură buna desfășurare a lucrărilor Biroului executiv, Adunării generale și a altor evenimente organizate de către Consiliul Judeţean al Elevilor.
 •  Gestionează ansamblul relațiilor și circulația documentelor la nivelul Consiliului Judeţean al Elevilor și cu alte autorități și instituții publice;
 • Pregătește agenda ședințelor Biroului executiv al Consiliului Județean al Elevilor și Adunării generale a CMEB alături de președinte și vicepreședinți, totodată o face cunoscută membrilor Consiliului Județean al Elevilor cu o săptămână înaintea desfășurării ședințelor;
 • Redactează procesele verbale ale întâlnirilor şi menţine activă comunicarea dintre membrii Consiliului Judeţean al Elevilor și Biroul executiv;
 • Înregistrează şi urmăreşte fluxul unor documente ca procesele verbale, propunerile de proiecte şi alte documente ale Consiliului Judeţean al Elevilor;
 • Menține în permanență legătura cu președinții și secretarii Consiliilor Scolare ale Elevilor;
 • Pregătește, la solicitarea Biroului executiv al Consiliului Judeţean al Elevilor, documente, rapoarte și analize necesare desfășurării ședințelor.

Departamentul PR și comunicare din cadrul CMEB are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • Implementează politica de imagine a CMEB;
 • Intermediază relația cu alte instituţii publice şi private, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, terţe persoane;
 • Facilitează încheierea de parteneriate între CMEB şi alte instituţii publice şi private, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, terţe persoane;
 • Asigură un contact permanent cu mass-media prin transmiterea informațiilor către presă și către elevi.

Departamentul Avocatul Elevului din cadrul CMEB are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • Supervizarea respectării drepturilor omului/copilului în instituţiile şcolare;
 • Identificarea şi semnalarea către instituţiile abilitate a cazurilor de abuz, violenţă şi discriminare întâlnite în unităţile de învăţământ din unitatea administrativ-teritorială reprezentată;
 • Asigurarea înţelegerii, acceptării şi respectării individualităţii şi diversităţii elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de gen;
 • Asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire, posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea succesului profesional şi social;
 • Facilitarea însuşirii unui mod adecvat de proiectare a activităţilor şcolare, astfel încât să fie promovate interacţiunea, incluziunea, cooperarea şi sprijinul (tacit sau explicit) între elevi;
 • Identificarea problemelor/ a unor situaţii de încălcare a drepturilor elevilor şi propunerea de soluţii de comun acord cu cadrele didactice abilitate;
 • Medierea unor situaţii conflictuale din şcoală şi monitorizarea rezolvării problemei.
 • Sesizarea organelor abilitate în cazul situaţiilor care depăşesc competenţele instituţiei.

Cele două departamentele pentru învătămant gimnazial, profesional şi tehnic, vocațional și teoretic au următoarele atribuții:

 • Lucrează şi menţin permanent legatura cu preşedinţii Consiliilor Şcolare ale Elevilor din şcolile cu specializare specifică;
 • Organizează întalniri, seminarii, dezbateri, mese rotunde cu preşedinţii Consiliilor Şcolare ale Elevilor din şcolile cu specializare specifică şi alţi invitaţi privind problemele identificate, specifice formei de învatăţămant;
 • Întocmesc rapoarte şi rezoluţii privind anumite probleme specifice formei de învătămant şi aduce la cunoştinţă Biroului executiv, Adunării generale şi comisiilor din cadrul Biroului Executiv al Consiliului Național al Elevilor;
 • Lucrează cu instituţii abilitate şi parteneri pentru a diminua problemele identificate.

Alegerile pentru funcţiile de conducere din Consiliile Judeţene ale Elevilor constau în următoarele etape:

 • Anunțarea demarării procesului de alegeri;
 • Depunerea candidaturilor online;
 • Validarea candidaturilor online;
 • Depunerea dosarelor de candidatură;
 • Analiza, evaluarea şi validarea formularului de candidatură;
 • Susţinerea candidaturii în faţa plenului Adunării Generale a Consiliului Judeţean al Elevilor;
 • Votul secret al membrilor cu drept de vot ai Consiliului Judeţean al Elevilor;
 • Numirea în funcție.

Cine poate candida?

La alegerile din cadrul CMEB, pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • Dovedesc calităţi manageriale şi morale, reflectate prin acumularea unui punctaj minim în urma evaluării dosarului de candidatură, în cazul Consiliului Județean al Elevilor, respective Consiliului Național al Elevilor;
 • Nu sunt afiliate unei entităţi cu caracter politic sau unui partid politic;
 • Nu sunt elevi în clasele terminale ale ciclului de liceu;
 • În anii școlari precedenți nu au existat situații de repetenție, cu excepția situațiilor cauzate de motive medicale

Dacă m-am hotărât și vreau să candidez, ce trebuie să conțină dosarul meu?

Dosarul de candidatură pentru funcţiile vacante, se va depune în ziua desfăşurării procesului electoral, la începutul sesiunii şi va conţine următoarele, pentru posturile de secretar și vicepreședinte:

 1. Formular de candidatură, împreună cu declarația de neapartenență și acordul parental dacă este cazul;
 2. Proces verbal semnat de la şedinţa de alegeri la nivel şcolar prin care este ales președinte/vicepreședinte/secretar al CȘE sau delegație de la Adunarea generală CȘE dacă nu ești membru al BEx CȘE;
 3. Curriculum Vitae;
 4. Strategie de dezvoltare și plan de acțiune pentru mandate.

*Documentele menționate anterior, la punctele a) și d), se regăsesc la finalul acestui document: https://cme-bucuresti.ro/wp-content/uploads/2019/09/Metodologie_alegeri-2019-2020.pdf, iar, recomandarea noastră pentru CV este lucarea acestuia în https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose.

Pentru funcția de director al unui department, dosarul va urma același curs precum cel pentru secretar sau vicepreședinte, însă el trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Formular de candidatură conform Anexa 2;
 2. Declarația de neapartență politică și acord parental, dacă este cazul. (Anexa 2);
 3. Curriculum vitae.

*Documentele menționate anterior,la punctele a) și b), se regăsesc la finalul acestui document: https://cme-bucuresti.ro/wp-content/uploads/2019/09/Metodologie_alegeri-2019-2020.pdf, iar, recomandarea noastră pentru CV este lucarea acestuia în https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose.

Pentru a fi validat, spre deosebire de cel pentru vicepreședinte sau secretar, dosar ce trebuie să obțină un punctaj de minimum 70/100 puncte, în urma evaluării Comisiei de Concurs și Validare, cel pentru department trebuie doar să fie complet.

În cazul în care ai depus dosarul, acesta a fost validat, urmează să-ți susți candidature în fața Adunării generale printr-un discurs, apoi să fii votat prin vot secret de catre membrii acesteia.

Sperând că ai inceput să-ți conturezi datele dosarului de candidatură, noi te invităm să ne urmărești pe rețelele de socializare pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă.

Calendarul de candidatură

 • Sesiunea de formare a viitorilor candidați – 27 octombrie 2019. 12:00, OK Center;
 • Trimitearea în format electronic a dosarului de candidatură pe adresa de Email contact@cme-bucuresti.ro – 03 noiembrie 2019;
 • Adunarea generală a Consiliului Municipal al Elevilor București – Sesiunea de alegeri – 06 noiembrie 2019, 09:30, Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”.

Documente recomandate de către noi pentru a fi citite și la care s-au făcut referințe în cadrul acestui articol:

Pe această cale, te anunțăm că dumnică, ora 12:00, la OK Center (Strada Traian 1, București), Biroul executiv al CMEB va avea o întrevedere cu cei ce deja și-au exprimat dorința de a candida, cu scopul pregătirii acestora.

În cazul în care îți dorești și tu să participi, noi te invităm să ne urmărești pe rețelele de socializare, pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă: Instagram și Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *