Consiliul Municipal al Elevilor

Transparență

Consiliul Municipal al Elevilor București este o structură fără personalitate juridică, înființată în baza ordinului de ministru al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3838 din data de 23.05.2016. Astfel, ne organizăm în baza ordinului de ministru și a regulamentelor interne.